OPAL CAMLAR

OPAL CAMLAR : (Süt camı)

Opal camlar beyaz renktedir. Bünye bakımından plâka cam¬lara benzer. Işığı yaygın olarak dağıtır. Işık geçirme özelliği ol¬makla birlikte tam saydam değildir. Camın biraz arkasında bu¬lunan cisimlerin görüntülerini geçirmez. Bu tip camlarda renk¬siz bir cam üzerine yapım sırasında ince bir ikinci kat beyaz cam geçirilmesiyle elde edilir.

Yorum yazın