Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar

Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar

Andrea Palladio (15X8 -1580)
Andrea Polladio’nun İtalyalı bir marangozun oğlu olduğu sanılmaktadır. Palladio, çocukluğunda ta; ustası olmak istiyordu. Ama sonradan en ünlü klasik mimarlardan biri oldu ve çağının mimarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yaptı. Özellikle İngiliz ve Amerikan mimariığım etkiledi. Palladio’nın yapıtlarında;, önemli bir öğe olarak alınmakla birlikte, birçok yapılarda stiiko kaplı tuğla kullanmıştır.

Sir Christopher Wren (1632 -1723)
Wren, İngiltere’de YViltshire’de doğdu. VVadham Collegel bitirdi ve Ozford’da Astronomi Profesörü oldu. Politikacılık, matematikçilik ve astronomluktan sonra yaklaşık 30-35 yaşlarında mimarlıkla ilgilenmeye başladı.
1666’da Büyük. Londra yangılımdan sonra, şehrin master planını yeniden hazırladı fakat bu plan uygulanmadı. En tanınmış eseri, St. Paul Katedralinin ve özellikle katedralin kubbesinin yeniden yapılmasıdır. Wren, Londra’da elliden fazla kilisenin tasarımları ile yapılmasını tamamlamakla ün kazanmıştır.

Louis Henri Sullivan (1856 -1924)
Boston’da doğdu. Öğrenimini Massachusetts Teknik Oniversitesi’nde ve Paris Güzel Sanatlar Okulu’nda tamamladı. Amerika’da özellikle modern mimarlığın babası sayılır. St. Louis’de yaptığı gökdelende çelik iskeletin tümüyle örtülmemesi, bu alanda ilk kez denenen bir yöntemdi. Ayrıca Şikago, New York ve diğer Amerikan kentlerinde in;a ettiği i; hanlarının özgün tasarımlarıyla ün kazandı.
Frank Llyod Wright (1869- 1959)
Arizona’da doğan Wright,öğrenimini Madison’da Wisconsin Oniversitesi’nde yaptı. Çeşitli mimarların yanında çalıştıktan sonra, Sullivan’m fikirlerini benimsedi. Bir süre Japonya’da kalıp Tokyo şehrinde imparatorun Sarayını yaptı. Pennsylvania’da bir şelale üzerinde yaptığı villa ile büyük ün kazandı. Birçok iş hanları, tiyatrolar, kiliseler yaptı. En ilgi çekici yapıtı Johnson and Son Şirketi’nin Araştırma Kulesi ile Guggenheim Müzesidir. YVright’in mimarlıkla ilgili birçok kitabı vardır.


Eliel Saarinen (1873 – 1950)

Modern mimarlık, şehir planlaması ve mobilya tasannu gibi uluslararası tekniklerin kurucusu olarak tanınan Saarinen, Finlandiya’da Helsinki kentinde dünyaya geldi. Helsinki’de müze ve demiryolları binası gibi bir çok önemli yapıtın gerçekleşmesini sağladı. Ayrıca Macaristan’da ve Esıtonya’da birçok önemli şehir planlamalarında görev aldı.
1923 yılında B. Amerika’ya göç eden Saarinen, Michigan Üniversitesi’nde uzun süre öğretim üyeliği yaptı ve bu arada “Şehir: büyümesi, bozulması ve geleceği” isimli çok önemli bir kitap yazdı.


Walter Gropius (1883 -1969)

Gropius 1883’de Berlin’de doğdu ve Berlin Teknik Üniversitesi’ni bitirdi. Bir süre Almanya’da Peter Eiehrens ile çalıştıktan sonra, bezemesiz sade ve fonksiyonel akımın başlıca öncülerinden biri oldu. Almanya’da 1910’da yaptığı Fagus fabrika binan cam duvarlarıyla o dönem Avrupa’nın en özgün ve ileri mimarlık yapıtı olarak kabul edilmişti. Gropius’un mimarlık tarihindeki asıl ünü, VVeimar ve Dessau kentlerinde kurduğu Bauhaus (yaparak öğren) okulundan kaynaklanır.

Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret) (1897-1965)
İsviçre’de doğan ünlü Fransız mimarı Corbusicr, yapı tasarımlarından çok, kent planlamasıyla ün yapmıştır. Modern mimarlığın öncülerinden biri olan Corbusicr, 20 ciltlik dizi kitaplarıyla modern sanatın tanıtımını yapmıştır.
Yapılarında, betonarmeyi soyut tasarımlar içinde uygulamakla organik olmaktan çok fonksiyonel bir anlatıma yönelmiştir. Onun için, bir ev “içinde yaşanan bir makinedir”.

Buckminster Fuller (1895-1983 )
Fuller, Massachusetts’de doğdu. İki yıl Harvard Üniversitesi’nde okuduktan sonra B Amerika Deniz Kuvvetleri’nde teknik eğitimini tamamladı. 1927’de, Şikago’ya taşındı ve orada mimarlık üzerine kuramlar geliştirdi. Görüşüne göre, deniz altında ve uzayda uygulanabilecek çeşitli teoriler vardır. Bunların ilki, yaptığı dimaksiyon evde somutlaşmıştır. Yapıtı, merkez bir sütun çevresinde geliştirilen sekizgen konutlardan oluşmuştur. Kendi buluşu olan Dimaksiyon sözcüğü ise, “en az enerjiden yararlanmak” anlamına gelen “dinamik” sözcüğü ile en büyük anlamına gelen “Maksimum” sözcüğünden oluşmuştur.

Yorum yazın