Mimaride Güneşsiz Kentler

Mimaride Güneşsiz Kentler

İnsanoğlu güneş ve temiz havadan yoksun, özenle düzenlenmiş yapay çevrelerde yaşayabilseydi, bunun geleceğin konut tasarımı üzerinde devrim yapacak bir etkisi olurdu. Mimarlar günümüz biliminin, insanı kendi doğal ortamının dışında, sözgelimi, uzayda bir kapsül içinde yaşayabilmesini olanaklı kıldığının bilincindedirler. Bu mimarların bazıları, günümüz teknolojisini göz önünde bulundurarak, gezegenimiz üzerindeki yaşam alışkanlıklarımızı artık değiştirmemiz gerektiğini ileri sürmektedir.
İleriye dönük çalışmalarda bulunan bu mimarların kurgu bilimsel tasarımları, kuşkusuz kent planlamasını bahçeli evler, yeşil alanlar ve her semtte bir alışveriş merkezi olarak düşünen kişilerde ürperti yaratmaktadır. Bu tasarımlar hiç değilse gelecekte insanların nasıl ve hangi koşullar içinde yaşayabileceklerini incelemek ve ilerideki teknoloji ekonomisinin oluşturacağı yaşam çevresini şimdiden bize tanıtmak gibi bir yarar sağlamaktadır. Öte yandan, yeni enerji ve gereç kaynaklarından yararlanılarak ekonomik yollardan nasıl canlı bir çevre oluşturulacağı yolunda araştırmalar yapılmakta ya da yıkılması ve yerine bir yenisinin yapılması için kaç yılın geçmesi gerektiği üzerine tartışmalar açılmaktadır. Tasarımların bazıları günümüzdeki en ileri yapım yöntemlerinden çok, gelecekte bulunacak yeni yöntemlerle gerçekleştirilebilecek düzeydedir. Geleceğe yönelik tasarımlar öneren öncü plancılar, alışkanlıklarını bir yana bırakarak “lgu’lardan esinlenmektedirler. Çağdaş planlamacılık henüz çok yeni, bir uğraş olduğundan, uygulayıcıların sorunlara her zaman doğru çözümler getirdikleri söylenemez. Getirmeleri de aslında çok zordur; çünkü kentlerimizin her birinin kendine özgü birçok sorunu vardır, hepsinin oluşmalarına, gelişmelerine ve nasıl yaşanmaz hale geldiklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere sahip bulunuyoruz. Çağdaş bilgisayarlar yardımıyla sağlanan büyük bilgi birikimlerinden, gene bilgisayarlar yardımıyla daha anlamlı sonuçlar elde edebilir ve bugünkü durumu daha iyi değerlendirebiliriz. Böylece tümüyle çözümlemesek de ileride ortaya çıkabilecek sakıncalı durumları önleyebiliriz.

Yorum yazın