Mimari Planlı mı Gelişigüzel mi ?

Mimari Planlı mı Gelişigüzel mi ?
Biyolojik açıdan ele alındığında insan yapısında doğal çevrede yaşama güdüsü temeldir. Ancak koşullar onu, daha ilk dönemlerde kentleşmeye zorlamıştır. Sanayileşmiş olan ülkelerde, kentlerde oturan insanların sayısı,gelişmemiş ülke kentlerinde oturan insanların sayısından çok daha fazladır.
Eğer mimar arkadaşımın odasından aşağı inip, kentin sokaklarına çıkacak olursak, kendimizi kaldırımları dolduran telaşlı bir kalabalığın arasında, karşıdan karşıya geçerken arabaların altında ezilmemek için^tavşan gibi oradan oraya kaçar durumda bulurduk. Kent yaşamı bizi sinirli ve tedirgin duruma getirmektedir. Kentten uzaklaşıp kendimizi kırlara attıktan sonra her eve dönüşümüzde havasının ağırlığı, yeşilliksiz beton yığınları, güneşsiz sokakları, klor kokan suyu, gürültüsü ve sıkışık trafiğiyle kentin yıpratıcı etkisini daha belirgin biçimde duyarız. Tüm bu sakıncalara ve yaşam koşullarının gittikçe kötüleşmesine karşın, kentlere göç edenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu artış sürekli biçimde kabarırken, ne yazık ki yarattığı yeni sorunlara yönelik hiçbir önlem alınmamakta ve hiçbir planlamaya gidilmemektedir. Gerçekten günümüzün büyük kentleri, bu plansızlık sonucu şimdiden çıkmaza girmişler ve baş edilemeyecek karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Oysa, kent planlaması en az kentlerin kendileri kadar eskidir. Romalılar ve Çinliler, düzenli ve akılcı kent planlamaları ile ün yapmışlardır. Küçük boyutta da olsa bir Roma ordugâhı, çok başarılı bir düzen içinde kurulurdu. Ancak bu gelişkin düzencilik, değişmekten yana olmayan kişilerce benimsen- mediğinden geçmişe ilişkin kayıtlar olarak kalmaktan ileri gidememiştir.
Günümüzde kusursuz bir kent olarak gösterilebilecek tek yer Brezilya’nın yeni kurulan başkenti Brazilya’dır. Düzenli bir plana göre kurulmuş olmasına karşın bu kentin de kendine özgü bazı sorunları vardır. Sözgelimi kentin mimarları olan Niemeyer ve Costa, kent merkezinde yapılacak olan resmi binaları tasarımladıklarında, bu yapıların yanında işçiler için geçici olarak kurulan derme çatma evlerin iş bitiminde yıkılmayacağını ve işçilerin burada sürekli olarak oturacaklarını hiç düşünmemişlerdi. Kent planlayıcılarının işi günümüzde bir hayli güçtür. Bir yandan kısıtlayıcı karar ve yasalar, bir yandan siyasal etkiler, öte yandan teknolojinin hızla ilerlemesi ve olumsuz reklam kampanyaları, tasarımlarını özgürce uygulamalarına engel olmaktadır.

Yorum yazın