Hacı Kılıç Medresesi

Hacı Kılıç Medresesi Hakkında Bilgiler

Hacı kılıç medresesi, Kayseri’de aynı adlı caminin yanında bir medrese. Hacı kılıç medresesi mimarî düzeni bakımından dikkate değer bir Selçuklu eseridir. Külliyetlin cami ve medrese bölümlerine her ikisi de yapının doğusunda bulunan iki ayrı portaldan ‘girilir. Medresenin portalı kuzeydedir ve girişinde giriş eyvanı bulunur. Bu eyvan avlunun orta yerine rastlamaz. Aynı şekilde, ana eyvan da birincisinin karşısında, aviunun güneybatı köşesinde yer alır, ö- nündeki revakın döşeme seviyesinden 40 sm yüksekte,, şekilli olarak yapılmış ana eyvanın içine biri dipte, diğer ikisi yan duvarlarda bulunan üç niş konulmuştur. Ana ey-, vanın yanında, ortada bir kemerle atkılanan büyükçe bir kapalı salon, onun kuzeyinde, aynı derinlikte fakat daha dar bir oda, kuzey ve doğu cihetlerinde de diplerinde ocak yerleri bulunan on hücre yer alır. Avlunun doğusunda çatıya çıkan bir merdiven vardır. Avlunun üç yanını çeviren sivri kemerli revak, kare biçiminde yedi ayağa biner. Daha alçak sivri kemerli ikinci bir sistem, ayaklarla beden duvarlarını bağlar. İkinci sistem köşeler dışında revak tonozlarının avluya dik konulmasına imkân vermiştir. Ayaklar kuzey cihetinde az çok eş aralıklıdır. Diğer iki yanda (doğuda ve batıda) açıklıklar ve dolayı siyle kemer yükseklikleri değişir. Güneydeki duvar üzerinde, kemerli üç açıklık vardır. Aslında bugünkü gibi camekânla kaplı olmadığı belli olan cami tarafındaki kemerli açıklıklar da, değişik genişlik ve yüksekliktedir. Bu yüzden avlu etrafında asimetrik ve ilgi çekici bir mimarî düzen ortaya çıkar. Hacı kılıç medresesi muntazam kesme taştan yapılmıştır. Medresenin içinde kapı sövelerinden başka kayda değer bir süs unsuru bulunamaz. Fakat portal süslü ve güzeldir. Beden duvarlarının ötesine taşan portalın dışında geometrik örgülü gömme kolonlar yer alır. Daha içeride sırasıyle sade bir silme, mukarnaslı bir bordür ve geniş, geometrik desenli ikinci bir bordür, kapı nişini çerçeveler. Stalaktit dolgulu kapı nişi de sivri kemerli bir bordürle belirtilmiştir. Kemerin sağında ve solunda birer rozet, tepesinde beyaz mermer üzerine iki sıra nesih ile yazılmış kitabe bulunur. Stalaktitlerin altına biri yazılı, biri arabesklerle süslü o- lan iki şerit konulmuştur. Kapı kemeri basıktır ve birbirinden geçme bir sarmaşık motifiyle süslenmiştir. Portal nişinin iki yanında stalaktitli mihrabiyeler, dış köşelerinde gövdeleri geometrik örgülü gömme kolonlar verilir

Yorum yazın