Çelebi Sultan Mehmed Camii

Sultanmehmet camii veya Çelebisultan-mehmet camii, Yunanistan’da Dimetoka’-da, Çelebi Sultan Mehmed tarafından yaptırılan (1420) cami. Mimarı İvaz Paşadır. Dokuz bölümden meydana gelen merkezî kubbeli bir camidir. Üç bölmeli son cemaat yerinin yanlan açıktır. Her üç bölme de kubbelidir. Çapı 12 m kadar olan merkezî kubbe, dört ayağa oturur. Dış duvarlarla ayaklar arasmda kalan alan, köşelerde çapraz tonoz, yanlarda beşik tonozla örtülüdür. Camide görülen simetrik mimarî, orta kubbenin merkezine doğru dört yönden gelişen piramidal bir kütle meydana getirir.

Kubbeli orta mekân, tonozlu bölmeleriyle ilk devir osmanlı mimarisine uygun olarak parçalıdır. (M)

Yorum yazın