Bororo Kabilesinin Barınakları


Bororo Kabilesinin Barınakları

İlkel yapıların çoğu bugünkü uygarlığımıza erişecek biçimde korunamamışlardır. Birçoğu kendi hallerine bırakıldıklarından izleri bile kalmamıştır. Bugün Üçüncü Dünya Ülkelerinden ancak birkaçında böyle yapılardan hâlâ yararlanılmaktadır. Amazon ormanında yaşayan bir kabilede bir kulübenin yapımını izleme olanağını bulmuştum. Burada erginleşen erkek’çocuklar için ayrı kulübeler yapılır ve gençler töre gereği ailelerinden uzak yaşarlar. Toplu halde yaşayan bu gençler, av ve diğer üretimlerini aralarında paylaşırlar. Bu dönemin sonunda törenler yapılır, şölenler verilir ve yurt evi sonraki kuşağın gençlerine teslim edilir. Yeni yetişkinler bundan böyle ruhsal ve fiziksel olgunluklarını sürdürecekleri bir yaşam için yeni kulübelerine yerleşirler. Amazon ormanlarındaki bu Bororo halkı, ilkel koşullar içinde ama düzenli bir yaşam sürerler. Mevsimine göre kullanılmak üzere iki tipte kulübe yaparlar: Yağışsız aylar için koni biçimli, yağışlı mevsim için ise geniş alanlı dikdörtgen, üstü dal ve yapraklarla örtülü yapılardır bunlar.

Yorum yazın