ASİTLEME

. ASİTLEME:

Genellikle iki renkli camlarda “Fluor asiti veya hidrofluorik asit” dediğimiz asitle bu iki renkten istenilen etki elde edilir.

Cam üzerine uygulanan asit camı eriterek oyar. Dolayısıyle üst cam tabakasının rengini hafifleterek bir tek cam par¬çası üzerinde saydam renk nüanslarından meydana gelen oldukça geniş bir skala elde edilir
.
Asit renksiz camlar üzerinde resim buzlama veya oymalar yapabilme olanağı sağlar. Hattâ bu oyuklara taşlar ya da prizmatik yontulu camlar yerleştirilerek başka etkiler de elde edilir.

Önce üzeri işlenecek cam ince bir balmumu veya parafin ta¬bakasıyla örtülür. Ucu sert bir cisimle parafin veya balmumu kazınarak istenilen şekiller yapılır. Sonra cam hidrojen flüorür buharına gösterilir veya hidrofilüorik asit eriyiğine batırılır. bu sı-rada hidroflüorik asit camın çıplak yüzeylerini eritir, oyar. 20 dakika sonra cam ateşe gösterilerek parafin kaldırılır. Resim ve şekiller açığa çıkar.

Hidrojen flüorür buharına tutulan camlar donuklasın halbuki hidroflüorik asit eriyiğine batırılan camların oyuk yerleri parlaktır.
3.3. MATLAŞTIRMA :

Renkli veya renksiz camlara tabanca ile kum püskürterek yüzeyin pürüzlenmesiyle olur. Bu işlemde saydam kalmasını is¬tediğimiz yüzeylere bir kâğıt yapıştırmakla sağlayabiliriz.

3.4. KAZIMA:

Diğer bir cam üstü işlemi yüksek devirli taşlarla cam üze¬rine oyuklar kazılarak yapılır. Bu işlem devamlı akan su altında yapılır. Böylece sürtünmeden doğan ısı yok edilir. Ayrıca işle¬nen cam bir kap içerisinde bulunan suya sokularak oyuklar te¬mizlenirken kontrol da edilmiş olur.

3.5. YAPIŞTIRMA :

Cam sıcakken üzerine yine camdan yapılmış çiçek v.b. bezemeler yapıştırmak suretiyle meydana gelir.Bunun için gerek cam gerekse üzerine yapıştırılan kabart¬ma şekiller sıcak hamur halinde olmalıdır. Venedik cam eşya¬ları bu şekilde yapılmıştır.

3.6. KABARTMA :

Cam sıcakken ve yumuşakken bazı kısımları bir demir ka¬lemle çökertilmek suretiyle yapılır.

Yorum yazın