3. Ahmet Çeşmesi

3. Ahmet Çeşmesi Hakkında Bilgiler

3. ahmet çeşmesi Topkapı sarayı

3. ahmet çeşmesi Topkapı sarayı

 

 

Ahmet III Çeşmesi, Topkapı Sarayı, Babıhümayun’un’önündek’ çeşme’1728’ de III. Ahmet’in buyruğuyla yaptırıldı. Buraya böyle bir çeşme yapılması için Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, padişahı çok etkilemişti. Mimarı Mehmet Âğadır (öl. 1742). Lale Devri’nin en başarılı Türk rokoko örneklerindendir. Yapıldığı yerde daha önce “Yeranion” adında bir Bizans çeşmesi vardı. Çeşme, yuvarlak bir taban üzerine oturtulmuştur. Dört yüzeylidir. Çatısı geniş saçaklıdır. Marmara adası som mermerinden dört çeşmesi ve köşelerinde dört sebili, kurşun kaplı ve altın alemli beş kubbesi vardır. Dört yüzeyi de çepeçevre kabartma nakış ve mermerlerle süslüdür Ayna taşının üzerinde altın yaldızla “Maşallah” yazısı yer alır. Yazıtlar, aynı zamanda bir hattat olan III. Ahmet’ eseridir. Tarih kasidesiyse Seyyit Vehbi’ nindir. Kaside şu beyitle son bulur: “Tarihi Sultan Ahmet’in câri zebani lüleden / Aç besmeleyle iç suyu Flan Ahmet’e eyle dua” (ebced hesabıyla 1141) 1728.

 

 

3. ahmet çeşmesi Üsküdar

3. ahmet çeşmesi Üsküdar

Ahmet III Çeşmesi, Üsküdar iskele Meydanı’ndaki çeşme. 1728’de III. Ahmet’in buyruğuyla yaptırıldı. Mimarı Mehmet Ağa’dır (01.1742). Yapı olarak Topkapı Sarayı Babıhümayun önündeki aynı adı taşıyan çeşmeyi andırır. Saçakları geniş, nakışlı, oymalı ve çiçeklidir. Dört köşesinde kabartmalı selsebil ve burma sütun yer alır. Dört yüzeyinde de birer yalak vardır. Kubbesi dört köşelidir. Çeşmenin denize bakan yüzündeki yazıt Şair Nedim’in: Mihrimah Camisi’ne bakan yüzündeki yazıt Şair Şakir’in; Şemsipaşa Camisi’ne bakan yüzündeki yazıt Kırımlı Mustafa Rahmi’,nin; denize bakan yüzündeki yazıt III. Ahmet ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın beyitlerinden oluşmuştur. Şair Nedim’in son iki beyti şöyledir: “Bu mısrala Nedima söyledi tarihi itmamın Bu şehri mâ ile Sultan Ahmet eyledi seyrab: (ebced hesabıyla 1141) 1728.
Ahmet III Çeşmesi, Kâğıthane’de, Çağlayan önündeki çeşme. 1722’de III. Ahmet’in buyruğuyla yapıldı. Teknesi yarım ay biçimindeki bu yapı, Türk rokoko üslubunun başarılı örnekleri arasında gösterilir.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın