Tekil Nokta Nedir

Tekil Nokta Nedir

tekil nokta, matematiksel çözümlemede, bir z karmaşık değişkeninin f(z) fonksiyonunun analitik olmadığı (bir başka deyişle, z değişkeninin kuvvetleri cinsinden bir sonsuz seriyle ifade edilmediği) nokta. Tekil noktanın istenildiği kadar yakınındaki noktalarda ise fonksiyon analitiktir.
Örneğin f(z)=e:lz fonksiyonu karmaşık düzlemin bir noktası dışındaki bütün noktalarda analitiktir; yalnız z=0 için analitik değildir. Demek ki z=0 noktası fonksiyonun tekil noktasıdır. Bu noktada fonksiyonun l/z+l+z/2+z:/6+…+z7(n+l)! + … biçiminde ifade edilen seri açılımı tanımsız kalmaktadır, çünkü seride l/z terimi yer almaktadır. Ayrıca bak. analitik fonksiyon.

Yorum yazın