Tasarı geometri nedir

Tasarı geometri nedir

tasarı geometri, nokta, çizgi, düzlem ve yüzeylerin uzayda birimleriyle ilişkilerini inceleyen geometri dalı. Üç boyutlu cisimlerin (örn. yapıların ya da makine parçalarının) kâğıt üzerinde, bir başka deyişle, iki boyutlu olarak görüntülenmesini sağlayan tasarı geometri yöntemleri, teknik resmin ve mimari çizimin temelini oluşturur. Bu yöntemleri sistemli bir biçimde ilk kez Fransız matematikçi Gaspard Monge, La Géométrie descriptive (1801; Tasarı Geometri) adlı yapıtında ortaya koymuştur. Tasarı geometride temel yöntem dikçizgisel (ortografik) izdüşüm yöntemidir. Bu yöntemde cismin üç koordinat düzlemi (örneğin, bir küpün arka, sol yan ve alt yüzleri) üzerinde dikey izdüşümleri alınır; sonra yatay düzlem (alt yüz) ve profil düzlemi (sol yan yüz), düşey düzlemle (arka yüz) aynı düzleme yatacak biçimde döndürülür. Böylece cismin her biri ikişer boyutlu üç tane izdüşümü tek bir düzlem üzerinde gösterilmiş olur. Çoğu kez yatay düzlemdeki izdüşüm (üstten görünüş ya da plan) ve düşey düzlemdeki izdüşüm (önden görünüş) ile yetinilir.

Yorum yazın