Runge – Kutta metodu

Runge – Kutta metodu

bir diferansiyel denklemin yaklaşık çözümünü ilk şarta göre hesaplama metodu. Çözümün, koordinat başlangıcındaki Taylor açılımı bilinirse, yakın bir noktada bu çözümü hesaplamak mümkün olur. Runge-Kutta metodu, diferansiyel denklemin iyi seçilmiş noktalarda hesaplanan değerlerini birleştirerek, bu açılımı yaklaşık olarak bulmağa dayanır.

Yorum yazın