Öklid Geometrisi Nedir

Öklid Geometrisi Nedir

İ.ö 300 yıllarında yaşamış bir Yunanlı geometrici olan öklid, geometriyi bir bilimsel dizge (sistem) konumuna getirebilmeyi amaçladı. O zamana değin, gerçi geometri bir aşama yapmıştı, ama yine de derli toplu bir bilim olmaktan uzak bulunuyordu. En azından, Eski Yunanlılar bazı bulguları kanıtlamadan doğru varsayıyorlar, bu da geometrinin kuralları belirli bir bilim olmasını engelliyordu, öklid, geometrik her yargının kanıtlanmaya gerelcsmimi olduğunu düşünerek, en kolay doğrular diyebileceğimiz yargıları kanıtlamaya çalıştı. Sonunda gördü ki, bazı yargılar ussal yollarla kanıtlanamazlar, ama bunların yanlış olduklarını da göstermek olanaksızdır. O zaman, deney yolu ile doğruluğu görülen, ama kanıtlanamayan bu yargıları, geometrisine temel olarak alabileceğini düşündü. Aslında, geometriyi kuramsal olarak geliştirip ortaya koyabilmek için buna gerek de vardı, öklid, bu yargılar içerisinden en önemlisinin hangisi olduğunu araştırdı. Bu yargıya dayanarak diğer tüm geometrik yargıların kanıtlanması yapılabilmeliydi. Bugün kendi adı ile anılan iki temel (aksiyom) kabul ederek işe girişti:
I — Bir doğruya dışındaki bir noktadan ancak bir tek paralel doğru çizilebilir.
II – İki nokta arasındaki en kısa uzaklık, bu iki nokta arasındaki doğru parçasının uzunluğudur.
Aksiyomlar, doğruluğu deney ve gözlemlerle çok kolay olarak bulunan, yanlışlığı gösterilemediği için doğru olduğu varsayılan yargılardır.
öklid; geometrisini bu aksiyomlara dayandırdı. Bugün düzlem geometri onun adıyla anılır ve biz hesaplarımızda bunu kullanırken, yeterli bir duyarlılıkla sonuca ulaşırız.

Yorum yazın