Numara nedir

NUMARA i. (ital. numero veya fr. numâro’dan). Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam: Gideceğin evin numarasıyle içinde oturanın adı yazılı (Kemal Tahir). Kitaptaki bir sayfanın numa-r9sı: II — Teşm. yol. Numarasıyle belirtilen ev: Numara 8’de oturuyor. || Bir binada daire veya oda: Ben zemin katındaki asansöre tekrar bindim ve iki numaraya çıktım (B. Felek), iki numara temizlendi mi? || Bir daire veya odada kalan kimse: İki numarayı telefona çağırır mısınız? || Telefon numarası: Numaranı unutmasaydım, sana telefon edecektim. || Bir piyangoya katılma hakkı veren biletin sıra sayısı: Büyük ikramiyeyi hangi numara kazandı? || Topluluk içinde sıra numarasıyle gösterilen her üye: Sonraki numara gelsin. || Ölçü, derece: Sıfır numara ile kesilmiş saç. || öğrenciye verilen not: İmtihandan sonra Mahmut Esat’a sordum: Bu talebeye numara verir misiniz? (F.R. Atay). || Gösteri olarak yapılan eğlendirici oyun, atraksiyon: ilk numara bu tenekelerle ipin bir ucundan öbür ucuna gidip gelmek (R. N. Güntekin). || Argo. Hile, düzen, oyun: Uzatma sökül! Bunlar yeni numaralar mı oğlum (Kemal Tahir).

— ÇEŞ. DEY. Numara yapmak. Argo. Bir hareketi yalandan yapmak, yapıyoımuş gibi görünmek: Onlara bol bol numara yapabilmek hakkını sizler verirsiniz de ondan (Kemal Tahir). || (Birine) Numarasını (veya notunu) vermek. Bk. NOT. || (…) Numarası yapmak (veya numarasına yatmak). Argo. Kendini (…) gibi göstermek.
— Denize. Yat yarışla tında, yelkenlerin tepe kısmına yazılması zorunlu sayılar. || Bir, geminin numarası, bir geminin milletlerarası işaret bayraklarıyle bildirilen adı. || Yelken, arma donanımı numarası, bir yarış yelkenlisinin milletlerarası serilerden hangisine bağlı olduğunu belirten numara. (Bu, yatın milliyetini bildiren harf ile onu takip eden ve yatın numarasını bildiren sayının üzerine yazılır.)

— Kim. Atom numarası. Eşanl. ATOM SAYISI. Bk. SAYI.

— Opt. Bir gözlük camının diyoptrisi. Bk. DİYOPTRİ.

— Teknol. Bir ayakkabı veya eldivenin özel bir birimle ölçülen boyutunu gösteren sayı.

— Tekst. Bir tekstil ipliğinin kalınlığını gösteren sayı.

— Tiyatr. Sıra numarası, her oyuncunun sahnedeki yerini gösteren numara. (Provaya başlamadan önce yönetici her oyuncuya bir sıra numarası verir; bu numaranın sırası, sahneyi karşısına alan yöneticinin hayalî bir çizgiye göre daima solundan başlar. Temsil boyunca her yer değiştiriş, sahneye giriş ve çıkıştan sonra numara düzeni değişir.) [ML]

NUMARACI sıf. ve i. (nwmara’dan numa-ra-cı). Argo. Sahte davranışlarda bulunan (kimse): İçinizde numaracılar çoktur. Hem de başıbozuklardan baskın (Kemal Tahir). [M]

Yorum yazın