Variskit Nedir

Variskit Nedir
variskit, hidratlı aluminyum fosfat (AIPO42H2O) yapısında, yarıdeğerli taş olarak kuyumculukta kullanılan ve bezeme malzemesi olarak değerlendirilen fosfat minerali. Variskitin ’ kristal yapısındaki alüminyumun yerini demirin alması durumunda benzer bir başka mineral olan stren-git oluşur. Her iki mineral de yüzeye yakın çökellerde camsı yumrular, damarlar ya da kabuklar halinde bulunur: Variskit, fosfat bakımından zengin suların aluminyumlu kay açlar üzerinde etkimesi; strengit ise demirli fosfatların değişime uğraması sonucunda oluşur. Variskit çoğunlukla yeşil, strengit ise kırmızı renklidir. Variskitin elde edildiği başlıca yerler Almanya, Avusturya, Çekoslovakya, Zaire, Avustralya ve ABD’ de Utah’tır. Strengit çökellerine ise Almanya, Portekiz, İsveç ve ABD’de rastlanır. Ayrıntılı fiziksel özellikleri için bak. fosfat mineralleri .

Yorum yazın