Vanadinit Nedir

Vanadinit Nedir
vanadinit, kurşun klorür vanadat [Pbs(V04)3Cl] yapısında, fosfatların apatit grubunun piromorfit dizisinde vanadyum minerali. Başlıca vanadyum ve ikincil kurşun cevheridir. Kurşun çökellerinin yükselt-genmiş kesimlerinde turuncu, kırmızı ya da kahverengi, kıl benzeri ya da fıçı biçimli kristaller halinde bulunur. Elde edildiği başlıca yerler Rusyada Urallar, Güney Afrika’da Transvaal, Meksika’da Chihua-hua ve ABD’de Arizona’dır. Arsenik oranı çok yüksek vanadinit türüne endlihit denir; vanadinitin molekül yapısındaki vanadyumun yerini tümüyle arsenik aldığında mime-tit oluşur. Aynntılı fiziksel özellikleri için bak. vanadat mineralleri .

Etiketler:

Yorum yazın