Vairakit Nedir

Vairakit Nedir

vairakit, hidratlı kalsiyum aluminosilikat (CaAİ2Sİ40n • 2H2O) yapısında, kaynarca çökellerinde rastlanan mineral. Bulunduğu başlıca yerler Yeni Zelanda’da Wairakei ve Japonya’da Onikobe’dir. Analsit gibi vairakit de, iki ayrı mineral ailesine bağlanır. Kimyasal özellikleri, melokül yapısı ve oluşum biçimi açısından bir feldispatoit olarak kabul edilirken, iyon değişimi ve tersinir biçimde hidratını yitirme özelliği nedeniyle bir zeolit olarak tanımlanır. Vairakite renksiz, monoklinal bakışımlı ikizlenmiş kristaller oluşturur. Pek çok başka zeolit minerali yüksek sıcaklık ve basınç koşulla-nnda su eşliğinde vairakite dönüşür.

Yorum yazın