Umangit Nedir

umangit, bakır selenyür (Q13 Se2) yapısında sülfür minerali. Sülfür grubundan öbür bakır mineralleri ile birlikte küçük taneler ya da ince taneli agregalar içinde bulunur. Elde edildiği başlıca yerler Arjantin’de Sierra de Umango (adı da buradan gelir), ADC’de Harz Dağları ve İsveç’te Skricke-rum’dur. Umangit bozunarak malakite dönüşür. Ayrıntılı fiziksel özellikleri için bak. sülfür mineralleri (tablo).

Yorum yazın