Turmalin Taşı Nedir

Turmalin Taşı Nedir

turmalin, karmaşık ve değişken bileşimli borosilikat minerali. İçerdiği bazı elementlerin ağırlığına göre başlıca üç tip halinde sınıflandınlır: Siyah renkli demirli turmalin (şorl); kahverengi magnezyumlu turmalin (dravit); pembe (rubelit), yeşil (Brezilya zümrüdü) ya da renksiz (akroit) alkali turmalin. Bazı kristallerinin bir ucu pembe, öbür ucu ise yeşildir; eşmerkezli kuşaklar halinde pembe-yeşil renkli türleri de vardır. Renkli, saydam turmalinler mücevher olarak kullanılır.

Bol miktarlarda bulunan turmalinin en gelişkin kristallerine granit yapılı magmalarla temas halindeki başkalaşmış kireçtaşlarında ve pegmatitlerde rastlanır. Turmalin ufalanmaya karşı dirençli olduğundan döküntü çökellerinde birikir ve tortul kayaçlarda yaygın bir eklenti mineral halinde yer alır. Değerli taş özelliği taşıyan turmalin Sri Lanka’daki çakıllardan ve Urallar, Califor-nia ve Madagaskar’daki pegmatitlerden elde edilir.

Turmalin aynca piezoelektrik özelliği taşır, yani mekanik gerilim altında elektrik üretir ya da elektrik gerilimi altında biçim değiştirir. Bu özelliği nedeniyle de yankılı iskandillerde ve basınç değişimlerini algılamaya ve ölçmeye yarayan öbür aygıtlarda kullanılır.

Renkli turmalin kristalleri çok güçlü biçimde dikroiktir, yani farklı eksen doğrultu-lannda bakıldığında farklı renkli görünürler; olağan ışınlar hemen hemen tümüyle soğurulur. Turmalin kristalinin düşey eksenine paralel olarak kesilen levhaları yalnızca olağandışı ışınları geçirir; bu türden iki levha birbirine çapraz konumda yerleştirilirse ışık geçişi tümüyle engellenir.

Yorum yazın