Tiyazol nedir

tiyazol, üç karbon, bir azot ve bir kükürt atomundan oluşmuş beşli halka yapısına sahip heterosiklik bileşiklerin ortak adı. Tiyamin (Bı vitamini), basitrasin ve penisilinler gibi biyolojik aktif doğal bileşiklerin yanı sıra bireşim yoluyla elde edilen birçok ilaç etken maddesi, boya ve sanayide kullanılan bazı kimyasal maddeler de tiyazol halkası içerir.

Tiyazol grubunun en basit üyesi olan tiyazol (C3H3NS) ender olarak hazırlanan bir sıvıdır. Rodanin, kırmızı renkli rodanin boyası ve sarı renkli primulin boyası tiyazol bileşikleri arasındadır. Sülfatiyazol, sülfa-süksidin ve tiyazosülfon (Promizol) tiyazol grubundaki yapay ilaç etken maddeleridir. Kauçuğun sertleşmesini (vulkanizasyonu) hızlandırmada kullanılan 2-merkapto-benzotiyazol (Mertax) da bir tiyazol türevidir.

Yorum yazın