Suseksit nedir

Suseksit nedir

suseksit, bazik mangan borat [MnB02(OH)j yapısında, beyaz ile saman sarısı arasında değişen renklerdeki borat minerali. Kristal yapısındaki manganın yerini magnezyum aldığında szaibelyit minerali oluşur. Lifli hidrotermal damarlar halinde bulunan su-seksitin elde edildiği başlıca yerler ABD’de New Jersey ve Michigan, SSCB’de Inder Gölü yakınları, Macaristan’da Rezbânya, Kuzey Kore’de Suan ve İsveç’te Norberg’ dir. Ayrıntılı fiziksel özellikleri için bak. borat mineralleri (tablo).

Yorum yazın