Sülfürik asit nedir

Sülfürik asit nedir , Sülfürik asit özellikleri , Sülfürik asit hakkında bilgi

sülfürik asit (H2SO4), sülfat asîdî ya da hidrojen sülfat olarak da bilinir, yenime uğratıcı, renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit, sanayide değme yöntemi(*) ya da kurşun odalar yöntemi(*) ile üretilir. Bu yöntemlerde önce kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltgene-rek kükürt triokside dönüştürülür, ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyarmadde, ilaç, patlayıcı, deterjan, inorganik tuz ve asitlerin üretiminde, ayrıca petrol arıtım ve metalürji işlemlerinde kullanılır. Sülfürik asidin en yaygın uygulama alanlarından birisi de elektrolit olarak kullanıldığı kurşunlu pillerdir.

Arı sülfürik asidin özgül ağırlığı 25°C’de 1,830 gr/ml’dir. 10,37°C’de donar. Isıtıldığında kısmen bozunarak su ve kükürt triokside ayrışır; kükürt trioksit, asidin derişimi yüzde 98,3 olana kadar buharlaşarak ortamdan uzaklaşır. Bu sülfürik asit ve su karışımı 1 atmosfer basıncında 338°C’de kaynar. Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78, 93 ya da 98’liktir. Sülfürik asit çok kuvvetli bir asittir; sulu çözeltilerde tümüyle iyonlaşarak hidronyum iyonları (H3O*) ve hidrojen sülfat iyonları (HSO4) oluşturur. Seyreltik asit çözeltilerinde hidrojen sülfat iyonlarının da ayrışmasıyla, daha fazla hidronyum iyonu ve sülfat iyonları (SOÇ) oluşur. Kuvvetli bir yükselt-gen olan ve yüksek sıcaklıklarda metallerle, karbon ve kükürt gibi bazı maddelerle kolaylıkla tepkimeye girebilen derişik sülfürik asit suyla şiddetle birleştiğinden aynı zamanda güçlü bir su çekici maddedir. Bu özelliğinden ötürü odun, kâğıt ve şeker gibi birçok organik maddeyi yakarak kömürleştirir.

Kükürt trioksidin yüzde yüzlük sülfürik asit içindeki çözeltilerine dumanlı sülfürik asit denir. Çoğunlukla yüzde 20, 40 ya da 65 oranında kükürt trioksit içeren bu çözeltiler en çok organik kimyasal bileşiklerin hazırlanmasında kullanılır.

Yorum yazın