Sülfosiyanik asit

Sülfosiyanik asit

sülfürik asidin sülfürik potasyum tuzuna etkimesiyle elde edilir. Soğutulduktan sonra 5°C’ta ergiyen sarı renkli bir sıvıdır. Kolayca polimerleşir. Alkali sülfosiyatlar, kendilerine tekabül eden siyanürlerin kükürtle ergitilmesinden elde edilir. Çözeltileri demir III tuzlarıyle karakteristik bir kırmızı renk verir. Amonyum sülfosiyanat karbon sülfürün alkollü amonyakla ısıtılmasından elde edilir ve 150°C’ta ergir. 180°C’a doğru tiyoüre vererek ayrışır.

Sülfosiyanik anhidrit veya siyanofen sülfür (NCJîS, 65°C’ta ergiyen bir katıdıı ve si-yanojen iyodürün gümüş sülfosiyanata etkimesiyle meydana gelir. tzosülfosiyanik asit S—C—N—H serbest elde edilememiştir. Eterleri senevolleri meydana getirir

Yorum yazın