Sülfonik Asit nedir

Sülfonik Asit nedir – Sülfonik Asit formülü hakkında bilgi

sülfonik asit, genel formülü RSO3H (R, organik bir grubu simgeler) olan kükürtlü organik asitlerin ortak adı. Sülfonik asitler en önemli organik kükürt bileşiklerindendir. Serbest sülfonik asitler organik bireşimlerde katalizör olarak kullanılır; tuzları ve öbür türevleri ise fenol bileşiklerinin, deterjanların, suda çözünen boyaların, sülfona-mitli ilaçların ve iyon değiştirici reçinelerin temelini oluşturur. Aromatik sülfonik asitlerden özellikle bireşimlerde başlangıç maddesi ya da ara madde olarak yararlanılır.

Aramotik sülfonik asitler çoğunlukla sülfonlanyla, yani aromatik bileşiklerin derişik sülfürik asitle tepkimesi sonucu elde edilir. Asitler genellikle sodyum tuzları halinde kullanıldıklarından, sülfonlama işleminin ardından sodyum hidroksit ya da sodyum karbonat ile nötrleştirilirler. Bu işlemlerden sanayide benzensülfonik asit, yapay deterjan olarak kullanılan alkillenmiş benzensülfonik asit ve antrakinonsülfonik asidin sodyum tuzlarının hazırlanmasında yararlanılır.

Alifatik sülfonik asitler aromatik sülfonik asitlere göre daha önemsizdir ve hazırlanmaları daha zordur. Alifatik sülfonik asitler başlıca, öbür organik kükürt bileşiklerinin yükseltgenmesi ya da alkil halojenürler ile metalik sülfitlerin tepkimeye sokulmasıyla elde edilir.

Yorum yazın