Sülfoksit nedir

Sülfoksit nedir

sülfoksit, genel formülü RSOR olan (R, karbon ve hidrojen atomlarını içeren organik bir grubu simgeler) kükürt ve oksijenli organik bileşiklerin ortak adı. Sülfoksitler tuzlar ve kutuplanmış (polar) bileşikler için iyi bir çözücüdür.

Bu grupta yer alan en önemli sülfoksit bileşiklerinden biri dimetil (ya da metil) sülfoksittir (DMSO). Bu bileşik, kâğıt üretiminde bir yan ürün olarak ortaya çıkan dimetil sülfürün, azot dioksit eşliğinde havanın oksijeniyle yükseltgenmesi sonucunda elde edilir. DMSO, poliakrilonitril elyafı üretimi, petrol arıtma işlemleri sırasında aromatik hidrokarbonların özütlenmesi, bazı zararlı ilaçlarının hazırlanması gibi çeşitli sanayi süreçlerinde ve sanayi tipi temizleyiciler ile boya sökücülerde çözücü olarak kullanılır. Ayrıca, deriye sürülerek kullanılan bazı ilaç ve antitoksinlerde de çözücü olarak yararlanılır.

Renksiz ve kokusuz bir sıvı olan dimetil sülfoksit 189°C’de kaynar; su, alkol ve çoğu organik çözücüyle her oranda karışabilir.

Yorum yazın