Sülfit işlemi nedir

Sülfit işlemi nedir

sülfît işlemi, kâğıt üretiminde kullanılan odun hamurunun hazırlanması için uygulanan kimyasal işlem. Bu işlemde, selülozu odunözünden (lignin) ayırarak odunun yumuşatılmasında asitli bisülfit çözeltisinden yararlanılır. Sülfit likörü, yüzde 4-8 oranında suda çözünmüş halde serbest kükürt dioksit ve yüzde 2-3 oranında bisülfit içerir. Sülfit hamuru aside dayanıklı malzemeyle kaplanmış basınçlı kaplarda kesikli yöntemle pişirilir. Aynca bak. kâğıt, sülfat işlemi.

Yorum yazın