Sülfat Nedir

Sülfat Nedir

sülfat, sülfürik asitten (H2SO4) türeyen çok sayıdaki kimyasal bileşiğin ortak adı. Sülfürik asit türevlerinin bir grubunu, sülfat iyonu (SO42) ile sodyum, magnezyum ya da amonyum gibi artı yüklü iyonlar içeren tuzlar oluşturur. İkinci bir grup ise, sülfürik asitteki hidrojen atomlarının yerini metil (CH3) ya da etil (C2H5) gibi karbon içeren grupların aldığı esterlerden oluşur.

Yorum yazın