Sülfanilamid nedir

Sülfanilamid nedir – Sülfanilamid tozu formülü

sülfanilamit, para – amînobenzensülfonamît olarak da bilinir, sülfamitlerin çoğunda temel yapıyı oluşturan etkin bileşik. 1908’de bireşimlenmiş olmasına karşın sülfamitlerin etkin metaboliti olduğu çok sonra anlaşıldı.
1940’lardan sonra ağızdan ve açık yaralarda genel olarak kullanılmaya başlayan sülfanilamit, günümüzde daha az toksik türevlerinin bulunması nedeniyle yalnız veterinerlikte kullanılır. Sülfanilamit kökenli öbür sülfamit bileşiklerinden bazıları sülfadiazin, sülfamerazin, sülfametazin, atiazol, sülfisoksazol ve sülfasüksidindir.

Yorum yazın