Sülfamit Nedir

Sülfamit Nedir – Sülfonamid nedir

sülfamit, sülfonamİt olarak da bilinir, özellikle bakteri enfeksiyonlarında kullanılan ve yapay bireşimle elde edilen ilaçların ortak adı. Sülfamitlerin antibiyotiklerden başlıca farkı, bakterileri öldürmeyip yalnız büyüme ve çoğalmalarına engel olmasıdır. Bu etkiyi mikroorganizmanın, yaşam için gerekli enzim sistemlerini ketleyerek gösterir. Pek çok mikroorganizma, hücre metabolizması ve hücre çoğalması ya da DNA bireşimi için gerekli folik asidi bireşimleyemediğinden dışarıdan almak zorundadır. Hücre zarı folik asit için geçirgen olmadığından bu molekül, kendisine bağlanan paraaminobenzoik asit adlı bir molekülün yardımıyla hücrenin içine girebilir. Sülfamitlerin yapısı para-aminobenzoik aside çok benzediğinden mikroorganizma kimi zaman iki molekülü ayırt edemez ve sülfamite bağlanır. Bu durumda folik asit hücrenin içine giremeyeceğinden, hücre çoğalması durur. Öte yandan sülfamit tedavisinde ortamdaki paraaminobenzoik asit düzeyi sülfamit düzeyinden fazla olursa, mikroorganizmaya sülfamit bağlanamayacağından ilaç etki gösteremez.

İlk kez 1930’larda bireşimlenen sülfamit-ler, penisilin ve öbür antibiyotiklerin geliştirilmesine değin bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak kullanıldı. Sülfamitlere dirençli bakteri suşlarının ortaya çıkması, toksik ve başka yan etkilerinin görülmesi ve irin, prokain ya da para-aminobenzoik asit bulunan ortamlarda etki göstermemeleri nedeniyle günümüzde büyük ölçüde veterinerlikte kullanılmakta, tıpta basit idrar yolu enfeksiyonlarında, nokardiyada yararlı olmaktadır. Sülfamitlerin başlıca yan etkileri bulantı, kusma, ishal ve ürtiker, anafilaksi, serum hastalığı gibi aşırı duyarlılık tepkimeleridir. Yeni doğan bebeklerde (özellikle prematürelerde) sül-famitler bilirubinin albümine bağlanmasını engelleyerek beyin dokusunda birikmesine neden olduğundan, kernikterus olarak bilinen ağır bozukluğa yol açar.

Yorum yazın