Süblimleşme nedir

Süblimleşme nedir
süblimleşme, uçunum olarak da bilinir, bir maddenin katı halden sıvı hale geçmeden doğrudan doğruya gaz (buhar) haline dönüşmesi. Kuru buzun (donmuş karbondioksit) atmosfer basıncında ve normal sıcaklıkta buharlaşması süblimleşmeye bir örnektir. Süblimleşme, buhar basıncı ile sıcaklık arasındaki bağıntıdan kaynaklanır. Besinlerin dondurularak kurutulmasında, suyun donmuş haldeki besinden yüksek vakum altında süblimleştirilmesi işlemi uygulanır. Aynca bak. buharlaşma, faz diyagramı.

Yorum yazın