Su Camı Nedir

Su Camı Nedir

su camı, sodyum silikat olarak da bilinir, camı andıran, ama suda çözünerek ağdalı bir sıvı oluşturan, kristal benzeri kütle. Renksiz ile beyaz ya da grimsi beyaza kadar değişen renklerde bulunabilir. Bazı biçimleri çok az çözünen, bazılan da hiç çözünmeyen su camı en kolay, suda basınç altında ısıtma yoluyla çözündürülür. Çözeltileri kuvvetli baziktir. Su camı Na2Si03, Na6Sİ207 ve Na2Sİ307 gibi değişik kimyasal bileşimlerde olabilir.

Su camı taşlama çarklarının yapımında bağlayıcı madde olarak kullanılır. Cam ve porselen için de bağlayıcı işlevi gören su camından bu amaçla çeşitli sanayi süreçlerinde ve baskı işleminde yararlanılır.

Yorum yazın