Su arıtma Nedir Nasıl Yapılır

Su arıtma Nedir Nasıl Yapılır

su arıtımı, suyun insanlarca kullanılabilir duruma getirilmesi işlemi. Su arıtımı 20. yüzyılda kentlerin büyümesi ve sanayinin gelişmesi sonucunda çevre kirliliğinin artmasıyla önem kazandı. Thames Irmağı suyunun süzme yoluyla arıtılmasına yönelik ilk su arıtım tesisi 1829’da kuruldu. 1854’te Londra’daki kolera salgınının halka açık bir kuyudan kaynaklandığı anlaşıldıktan sonra su arıtım işlemi yaygınlaşmaya başladı. 1892’de Hamburg’da baş gösteren kolera salgınının, suyu süzme yoluyla arıtan bir sistemi bulunan komşu Altona kentinde görülmemesi, konunun ne kadar önemli olduğunu kanıtladı. Kolera salgınları, başta Avrupa’nın batısı ile ABD olmak üzere pek çok ülkede kent suyunu süzme tesislerinin kurulmasına yol açtı.

Süzme yöntemi bugün de yaygın olarak kullanılan bir arıtma işlemidir. Yavaş süzme yönteminde su, ince kum dolu kalın bir filtreden geçirilir. Katışkıların çoğu filtrenin en üstteki 4-5 cm’lik bölümünde tutulur ve bu bölüm zaman zaman yerinden alınıp temizlenir; modern kuruluşlarda ise yerinde özel bir yıkama suyuyla yıkanır. Hızlı süzme gerçekleştiren kuruluşlarda suya alüminyum sülfat, demir III klorür ya da demir III sülfat gibi pıhtılaştırdılar katılır. Bu pıhtılaştırdılar parçacıkların bir araya gelip yığışımlar oluşturmasına ve asıltı halindeki katışkıların çökeltme tankının dibine oturmasına yol açar. Bu işlemden sonra su iri kumdan oluşan küçük yataklardan hızla geçirilir ve bu yataklar zaman zaman yıkanarak temizlenir. Çok kirli sular, süzmeden önce ve sonra klorlanabilir. İstenmeyen oranda demir ve manganez içeren sular ise havalandırılır (su ile hava karıştırılır). Aynca bak. su yumuşatma, tuz giderme.

Yorum yazın