Stiren Nedir

Stiren Nedir

stiren, aromatik organik bileşikler sınıfından sıvı hidrokarbon. Molekül formülü C8H8 olan bu bileşik plastik, reçine ve kauçukların üretiminde kullanılır.

Arı stiren saydam, renksiz, kolay tutuşabilen, hafif zehirli bir bileşiktir; 145°C’de kaynar, -30,6°C’de donar. İlk kez 1850’lerden önce elde edilmiş ve polimerleştirilmiş olmasına karşın, stirenin sanayi çapında üretimine ancak 1930’lann sonuna doğru başlanmıştır. Stiren, etilbenzenden hidrojen çıkarılması yoluyla üretilir. Önemli bir yapay kauçuk bileşeni olduğundan II. Dünya Savaşı sırasında üretimi hızla artmış, 1980’lerin başında yıllık üretimi yaklaşık 7 milyon tonu bulmuştur.

Stiren, serbest kökler içeren katalizörler eşliğinde hızla polistirene(*) dönüşür. Stiren ve bütadien polimerleştirilerek, ticari adı sbr, gr-s ya da Buna S olan yapay bir kauçuk hazırlanır. Birçok başka monomerin stirenle polimerleşmesi sonucunda da çeşitli plastik ve reçineler elde edilir.

Yorum yazın