Stearik asit nedir

STEARİK sıf. (stéarique). Kim. Bitkisel ve özellikle hayvansal gliserit (stearin) halinde bulunan CHa — (CH2)ıo — CO2H formülündeki bir asit için kullanılır. Eşanl. OKTODESİL1K. OKTODEKANOİK.

— ANSiKL. Chevreul tarafından keşfedilen stearik asit, hayvanî yağlarda, donya-ğında ve hidrojenleme işleminden geçirilen yağlarda palmitik asit ve oleik asitle birlikte bulunur. Sanayide bu maddelerin sülfürik asit veya kireç sütüyle sabunlaş-tırılmasmdan elde edilir; kireç sütü kalsiyum sabunu verir ve bu sabun bir asitle veya daha az miktardaki kireç eşliğinde basınç altında ayrıştırılır. Ayrıca mayalarla da (liposeldin) hidroliz; yapılabilir. Her ne şekilde olursa olsun, gliserinli sular, ö-zellikle sülfürik asitle sabunlaştırılarak elde edilmişse, düşük basınç altında buharla damıtılabilen, yağ asitlerinden ayrılır. Hamur kıvamındaki ham stearik asit içindeki sıvı oleik asidin ayrılması için sıcakta sıkılır, sonra tekrar eritilir, kalsiyum ve demir tuzlarını gidermek için hafif asitli suda yıkanır. Böylece mum yapımında kullanılan, 54°C ile 55°C arasında ergiyen ve birçok katı asidin karışımından meydana gelen bir madde elde edilir. Labo-ratuvarda saf asit elde etmek için garcinia yağı sabunlaştırılır veya ticarî ürün, alkol içinde billûrlaştırılarak saflaştırılır. özellikleri. Saf haldeki asit, 70°C’ta ergiyen, suda çözünmeyen, alkol ve eterde çok çözünen, yanabilen, 300°C civarında vakum altında ayrışmadan damıtılan, parlak iğneler halinde bulunan, kokusuz beyaz bir kütledir. Asit özellikleri, bazlarla, esterlerle v.b. tanımlanan tuzların (stearat-lar) meydana gelmesini sağlar. Brom ve klorla ornatma türevleri verir; yükseltge-nerek, daha az karbonlu çeşitli yağ asitlerine dönüşür.

Uygulamalar. Ticarî asit mum yapımında kullanılır; sodyum tuzu beyaz sabunu potasyum tuzu arapsabununu meydana getirir. Bazı kumaşların su geçirmez hale getirilmesinde kullanılır.

Yorum yazın