Sodyum Nedir Nerelerde Kullanılır

Sodyum Nedir Nerelerde Kullanılır

Sodyum kimyasal bir elementtir. Günlük yaşantıda kullanılan pek çok maddede bulunur. Sofra tuzu ya da sabun sodyum içeren maddelerdir. Boraks, kostik soda ve suyu köpürten maddelerde sodyum vardır. Ayrıca, kumdan cam yapımında da sodyum kullanılır.
Sodyum metaller grubundandır. Yerkabuğunda en çok bulunan elementler arasında altıncı gelir. Yerkabuğunun ve denizlerin yaklaşık olarak yüzde 3’ünü sodyum oluşturur. İnsan vücudunun ise yüzde 0,15 kadarını oluşturur. Canlılar vücut yapılarında sodyuma gereksinirler.
Arı sodyum, gümüş beyazlığında bir metaldir. Metallerin çoğunun sert olmasına karşılık sodyum yumuşaktır. Başka maddelerle çok kolay birleştiği ve etkidiği için doğada tek başına bulunmaz. Ancak başka kimyasal maddelerle oluşturduğu bileşiklerine rastlanır
En çok rastlanılan sodyum bileşiği sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorürdür. Boraks, sodyum tetraboratın sulandırılmış şeklidir. Kostik soda ise sodyum hidroksitten yapılır. Bir başka sodyum bileşiği de kabartma tozu olarak bilinen sodyum bikarbonattır. Bu bileşiklerin her bir küçük taneciği atom adı verilen daha küçük tanecikleri içerir. Sodyum atomları klor, bor, hidrojen, oksijen ve karbon gibi elementlerin atomları ile bileşik oluşturur.
Arı sodyum suya damlatıldığında çok çabuk etkir. Kabarır ve patlama yapabilir, etkime sonucu açığa çıkan hidrojen bazen alev alır. Bu yoldan kostik soda elde edilir. Kostik sözcüğünün anlamı yanmaktır. Gerçekte de kostik sodaya dokunulacak olunursa yanıklar meydana gelir. Ancak kostik soda temizleyici bir maddedir. Karbon bileşikleri içeren organik maddeler, örneğin yağlı maddeler üzerine etkir.
Sodyum, alkali metallerdendir. Potasyum da bir alkali metaldir. Bu maddeler kolayca alkali adı verilen maddeleri oluşturur. Alkaliler suda çok kolay çözünürler. Kimyasal olarak asitlere karşıt etki gösteren bir baz özelliğindedirler. Baz, asitle etkiyerek su ve tuz meydana getiren böylece asidi nötürleştiren maddedir.
Sodyumun kimyasal simgesi Na ile gösterilir. Bir sodyum atomu elektrik yüklü olduğunda iyon adını alır. Sodyum iyonları, insan vücudunda sinirlerin duyarlılığını sağlar. Ayrıca kanda da sodyum bulunur.
Sodyum bileşikleri parlak sarı bir alevle yanar. Bazı caddeler sodyum lambaları ile ışıklandırılır. Lambada bulunan sodyum buharı aracılığı ile elde edilen elektriksel yük sarı renkte ışık oluşturur.

Yorum yazın