Şap Nedir

Şap Nedir

şap, çoğunlukla alüminyum sülfat, su ve başka bir elementin sülfatından oluşan hidratlı çift tuzların ortak adı. Ticari açıdan en önemli şap türü potasyum alüminyum sülfat [K2S04A12(S04)3-24H20 ya da KA1(S04)212H20] yapısındaki potasyum şapıdır. Potasyum şapı, sulu potasyum sülfat çözeltisinin buharlaştınlması yoluyla hazırlanır. Alüminyum sülfat aynca, sodyum, amonyum, sezyum, gümüş, rubidyum, talyum, hidrazin, hidroksilamin sülfatlar ile birçok organik aminlerin ve büyük bir olasılıkla lityumun sülfatlarıyla da şap oluşturabilir. Bunun yanı sıra demir, krom, mangan, kobalt, galyum, titan, tungsten, iridyum, rodyum ve indiyum sülfatlar şapın yapısında alüminyum sülfatın yerini alabilir.

Şaplar ilaç, dokuma, şeker, kâğıt, boya, kibrit ve deodorant gibi birçok maddenin üretiminde kullanılır. Aynca kabartma tozlarında, yangın söndürücülerde, dokuma boyalannda, su arıtımında ve su geçirmez kâğıt üretiminde de şaptan yararlanılır.

Yorum yazın