Reforming Nedir

Reforming  nedir , Reforming  yöntemleri nelerdir

Sıcaklık ve basınç etkisiyle bir benzinin yapısını değiştiren rafinaj usulü.

Rerofming, cracking’in özel bir şeklidir ve bazı hidrokarbonların dönüşümüyle oktan indisinin büyük ölçüde artmasını sağlar. Bu rafinaj usulü, az patlayıcı yakıt ihtiyacının hızla artması üzerine, rafinerilerin naftaları (ağır benzin) ve artık gazyağlarını cracking işleminden geçirmeğe başlamasıyle, 1930 yıllarına doğru ortaya çıktı. Yüksele sıcaklık ve basınç gerektirdiği için reforming önceleri termik cracking tesislerinde uygulandı. Daha sonra, alaşımlı çelik borularla donatılmış-fırınları kapsayan özel tesisler inşa edildi. Bu fırınlarda tepkimeyi kontrol etmek mümkündür; bunun için, ürünü fırının son kısmında belli bir süre dinlendirdikten sonra, üzerine daha az sıcaklıkta bir yağ püskürtüp soğutulur (bastırma). Cracking’de olduğu gibi başlıca yapı değişimleri, olefinler ve polimerleşme yoluyle çeşitli bileşikler veıen molekül ayrışmalarıdır. İşlem 600° C sıcaklıkta ve 75 atmosfer basınç altında Uygulanırsa 80 ok-tanlık bir benzin elde edilir.

1940 ile 1950 arasında uygulanmağa başlayan katalitik reforming, daha düşük işlem şartlarında, meselâ 500°; G vie 30 atmosferde 95 oktanlık benzinler e We, etme imkânı veren çok daha gelişmiş tepkimeler ortaya keyar. Katalizörün etkin maddesi ya «platforming» denilen işlemdeki gibi platin, ya da «hidroforming» denilen metottaki gibi krom veya molibden oksit olabilir. Başlıca hidrokaıbon dönüşümleri, naften sınıfı hidrokarbonların hidrojen giderme ve çevrimleştirme işlemleriyle aromatik hidrokarbonlar verdiği dönüşümlerdir* Böylece açığa çıkan hidrojen fazlası, birçok rafinaj metodunda, özellikle reforming benzinindeki kükürdün giderilmesinde yeniden kullanılabilir. Tepkimeler endotermik olduğu için, ara ı-sıtma fırınlan bulunan seri halinde reaktörler yerleştirilir.

Katalitik reforming ürünlerinde bol miktarda bulunan aromatik hidrokarbonlar, genellikle bir eritici yardımıyle çıkarılabilir ve gerek uçak benzinleri için, gerek petromkimya için de&erli bir hammadde meydana getirir.

Yorum yazın