Polyester Nedir

Polyester Nedir

Asit-alkol polikondansasyonunun ya da diasitlerin dialkollerle (veya dioller) polikondansasyonunun ürünü olan yüksek polimerlerin genel adı.

Polyester Üretimi

Diasit ya da diollerden yola çıkarak, uzun düz zincirler, dolayısıyla da ısıl plastik maddeler elde edilir. Buna karşılık, monomerlerden en azından biri üç işlevliyse (yani çift işlevli değilse) üç boyutlu polimerlere, yani ısıl sertleşmeli maddelere ulaşılır (Bkz. PLASTİK MADDELER ve POLİMERLEŞME). Buna göre, HOOC-cp – COOH (

HOOC-cp – COOH + HO-CH2-CH2-OH HOOC-v – COO-CH2-CH2-OH + H20.

Su, oluştuğu oranda atılır. Asit yerine, asit anhidritlerin kullanımı yeğlen-mektedir, çünkü bunların tepkime güçleri daha büyüktür. Gerçekte, poliasitlerden biri zorunlu olarak en az bir çift bağ içerir: Bu durumda, poliyester adı verilen reçineler elde edilir. Hazırlanışı iki zamanda gerçekleştirilir: Her şeyden önce, asit ve alkolün polikondansasyonu ardından, poliyester kendisiyle kopolimerleşebilen bir çözücünün monomerinde çözündürülür; en çok kullanılan çözücüler sti-ren, viniltolüen, vinil asetat, vb dir.

Ardından, polimerleşme gerçekleşir: Çözücü ve poliyester molekülleri arasında çift bağlar üstüne çift katılmalar oluşur; bu katılma ısı ve bir katalizör (organik peroksitler) kullanımıyla kolaylaştırılır.

Çok büyük sayıda poliyester çeşid: üretilebilir; bunun için üretim etkenlerinden bir ya da birçoğunu (diasit dialkol, çözücü, katalizörler, sıcaklık vb.) değiştirmek yeterlidir. Başlıca po-liyesterlerpolimaleatlar, politerefta-latlar ve polikarbonatlar dır.

Polyesterin Özellikleri

Bütün plastik maddeler gibi poliyes-terler de iyi birer ısı ve elektrik yalıtkanıdırlar. Şoklara karşı dayanıklılık gösterirler. Mal oluş fiyatları düşük olan bu maddeler, ne yazık ki kolaylıkla tutuşabildiklerinden yapılarda kullanılmalarında sakınca vardır. Genellikle mekanik niteliklerini güçlendiren maddelerle (cani elyafı, vb.) birlikte kullanılırlar. Başka katkılar da. kimyasal maddelere direnç artışı sağlamakta ve poliyesterlerin besin, dokuma, gübre, vb. sanayilerdeki kullanımını kolaylaştırmaktadır.

En çok kullanılan poliyester dönüşüm yöntemleri iki çeşittir: Ya soğuk maddenin önemli ölçüde çekildiği, basil akış aracılığıyla bir kalıplama yapılıı ya da katmanlar üretilir.

Polyesterin Kullanım Alanları

Poliyesterlerin çok çeşitli kullanın alanları vardır. Üstün metalik nitelikleri hafif olma özelliğiyle birleşince, poliyesterlerin gemi gövdelerinde kullanımı artar: Gerçekten de poliyester-den yapılmış tekneler, dalgaların darbelerine ve kıyıya çekilirken meydana gelen sürtünmelere dayanıklıdır; öte yandan denizin neden olduğu aşınma da söz konusu değildir. Poliyesterden, hafif olduğu için, gemilerin öbür bölümlerinde de yararlanılır. Öte yandan, gene hafif olmasından ötürü,bazı otomobillerinkaroser-lerinde güçlendirilmiş pdiyester kullanılır. Darbelere dayanıldı olmalan nedeniyle poliyesterlerden, zırhlama (polis arabaları; bankalar) işlerini ve kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılır.

Ayrıca yayların, okların, kayak sopalarının, balık tutmaya yarayan kamışların yapımında da poliyester kullanılır.

Yorum yazın