Plastik Çeşitleri Nelerdir

Plastik Çeşitleri Nelerdir

İki ana tip plastik vardır; bunlar, termoplastikler ve termosetting plastiklerdir. Termoplastikler istendiğinde yumuşatılıp ya da ısıtılıp yeni bir kalıba dökülebilirler. Termosetting plastikleri bunun tam tersidir. 3unlar ısıtılınca sertleşir. Termoset plastik de denilen bu tip plastik bir kez oluşturulunca, artık biçim değiştirmez.
’Termoplastik” ve ’Termoset” adları bu maddelerin çeşitli koşullardaki durumlarıyle ilgilidir. “Termo” ısı anlamına gelir. Bu nedenle “termoplastik” denilince, ısıtılınca plastik olan yada kalıba dökülen madde akla gelir. “Termoset” denilince, ısıtılınca katılaşmış ya da sürekli sertleşmiş madde düşünülür.
Plastik olmayan bazı maddeler de benzeri duruma uyar, örneğin, bir parça kurşun ya da lehim de, termoplastik gibi eritilip bir kalıba dökülebilir. Bunlara yeniden biçim verilmek istenirse tekrar eritilir, yeniden kalıba dökülür. Alçı ise, termoset maddeye benzer iyi bir örnektir. Toz alçı suyla karıştırılıp bir kalıba dökülünce, karışım kısa sürede pek sertleşir. Sertleştirilmiş bu alçı, kırılıp toz durumunda çekilse; sonra yine suyla karıştırılsa artık bu karışım sertleşip taş gibi olmaz. Nedeni, alçının ilk suyla karıştırılmasından sonra bir kimyasal reaksiyonun olmuş bulunmasıdır. Sertleşmiş alçıdan çekilerek toz durumuna getirilmiş madde, ilk alçıdan kimyasal yönden farklıdır.
Termosetting plastiği katılaştıran işleme, sertleştirme denir. Bu işlem sırasında reçinenin molekülleri değişir. Termoplastiklerin molekülünde olduğu gibi yan yana uzun zincir molekülleri yerine, ağ gibi karmaşık bağlanan moleküller durumuna gelirler. Bu ağa benzer molekül yapısı termosetin ısıtılınca yumuşama ve yeniden biçim almâsını önler.

Yorum yazın