Plastiğin Kimyası

Plastiğin Kimyası Hakkında Bilgiler
Tüm plastikler organik maddelerdir; yani, karbon elementini içerirler. Karbon atomları, zincire benzer molekül içinde bir tür “belkemiği” oluşturacak şekilde birbirlerine bağlanır. Böyle maddelerden polietilen çok iyi bilinen bir plastiktir; basit ama buna karşın uzun karbon ve hidrojen moleküllerinin birleşmesinden oluşmuştur.
Plastik molekülleri küçük ünitelerden oluşmuş uzun zincirlerdir. Buradaki iki resimde gördüğümüz gibi, uzun polietilen zinciri, iki karbon atomu ve dört hidrojenden oluşan etilen moleküllerinin bir araya gelmesiyle meydana gelmektedir.
Polietilendeki gibi, uzun zincir moleküllere po- limer adı verilir. Sözcük, .Eski Yunancadaki “poly”: çok ve “meros”: bölüm sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Polietilen sözcüğü de, pek çok etilen molekülünden oluşmuş plastik molekülü anlamına gelir. Her bir etilen molekülü bir monomerdir. Monomer, bir bölüm anlamına gelir. Pek çok plastiğin adı böylece verilmiştir, örneğin, polistren molekülleri, sitiren monomer- lerinden yapılmıştır. Polimerler bazen birden çok, ayrı monomer tiplerinin kullanılışıyla yapılır. Bunlara kopolimer adı verilir.

Yorum yazın