Petrol Nerelerde Kullanılır

Petrol Nerelerde Kullanılır

Petrolün bütün türevleri günümüzde büyük önem taşımaktadırlar ve her ürünün ya da yan ürünün bir kullanım alanı vardır. Benzin, patlamalı motorlarda yakıt olarak kullanılır, Isıl gücü yüksek olan kerozen (m3’te 10,5 termiden çok) tepkimeli uçak yakıtıdır. Gazyağı yanmalı motorlarda kullanılır (ağır yağlı diesel motorları). İlk damıtma kalıntısı bir sıvı olan mazot, önemli bir yakıttır; çoğu durumda taşkömürünün yerini almıştır. Yağlardan mekanik yağlamada yararlanılır. Ham petrol, kimi kez, tedavide kullanılır (uyuza karşı ovma işleminde, safra taşma karşı iç kullanımda). Parafinden kâğıt üretiminde yararlanılır. Vazelin, pomatların bileşimine girer. Vazelin yağının büyük bir çözücü gücü vardır; kabızlığa karşı yararlı olduğu kadar, zehirsiz bir mikrop kırıcıdır da. Katran tortusunun yüksek sıcaklıkta yükseltgenmesiyle elde edilen bitüm ya da asfalt, su geçirmez yol kaplamaları hazırlamaya yarar. Petrol, kimya sanayisinin bir dalı olan petrokimya için de önemli bir hammadde kaynağıdır Petrol fiyatının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (O.P.E.C.) tarafmdar 1973’ten sonra artırılması, insanların, petrol rezervlerinin tükenmez olmadığı bilincine varmalarını sağlamıştır. A.B.D. dünya petrolünür dörtte birini üretmekle birlikte, 1967 ve 1980 yılları arasında, bu dönem başında sınırlan içindeki rezervlerin iki katından fazlasına denk düşen miktarda petrol tüketmiştir. Bazı uzmanlar 2000 yılından sonra dünya petrol rezervlerinin çok büyük ölçüde azalacağını düşünmektedirler. Bu nedenle, güneş, rüzgâr, nükleer enerji gibi başka enerji kaynaklarından yararlanmaya çalışılmaktadır

Yorum yazın