Parafin Nedir

Parafin Nedir

Kimyasal açıdan tepkime gücü düşük olan doymuş hidrokarbonlara oluşturduğu katı bir karışım. Daha geniş anlamda, yağ dizisindeki doymuş hidrokarbonlara genel adı.

DOYMUŞ HİDROKARBONLARIN KATI KARIŞIMI

Parafin NedirParafin, mum kıvamında katı bir maddedir. Karbon bakımından çok zengin olan bir yağlı doymuş hidrokarbonlar karışımıdır. Ozokerit, fosil mum, hatchettin genellikle bitümlü maddelerle kirlenmiş doğal parafinlerdir. Petrollerin çoğu, ayırımlı damıtmayla elde edilen parafin içerirler. Doğal vazelin, bazı petrollerde (sözgelimi, Akitanya petrolü) az miktarlarda bulunan yumuşak bir parafindir.

Odun katranı, hayvansal maddelerdeki katranlar, mum ve çok sayıda organik maddeden de parafin elde edilebilir.
Ham parafin, renkli ve kokulu ürünler içerir; sülfat asidiyle işlemden geçirildikten sonra suyla yıkanarak artılır. Kalıntıya hafif yağar katılır, sonra sıkıştırılır, istenen ölçüde, hayvan kömürüyle rengi giderilir ve aşın ısınmış buhar akımıyla temizlenir.

Arı parafin, renksiz, yarısaydam, kokusuz ve tatsız, suda çözünmeyen bi katıdır. Kaynamış alkolde çözünür; elde edilen çözeltinin soğuması sırasında, uzun, gevrek parafin billurları çekerler. Parafin, eterde, benzende, katran, şist ve petrol yağlarında da çözünebilir. Kökeni ve hazırlanma yön

temine göre özgül ağırlığı 870 ve 910 kg/m3 arasmda, ergime noktası 30 ve 63°C arasında, kaynama noktasıysa 350 ve 450 °C arasında değişir. Havada 160 °C’a doğru tutuşur ve çok parlak bir alevle yanar. Bazlardan ve seyreltik asitlerden etkilenmez. Kromik karışım ve nitrik asit,- parafini yağ asitlerine yükseltgerler.

Parafin Kullanım Alanları

Sanayi çok büyük miktarda parafin tüketir. Sert parafinler, yani ergime noktaları 50°C’ın üstünde olanlar, mum yapımında kullanılırlar. Yumuşak parafinler kükürtsüz kibrit üretiminde, kumaşların ve derinin su geçirmez hale dönüştürülmesinde kullanılırlar. Laboratuvarlarda, sabit sıcaklıklı banyolarda parafin, sıvıyağın yerini alabilir. Parafini petroldeki ağır yağlarla karıştırarak, petroldeki doğal vazelinle aynı kullanımları bulunan yapay vazelinler elde edilir. Kükürtle birlikte ergimiş parafin, bir elektrik yalıtkanı olan dielektrini verir. Plastik cerrahide de parafin kullanılır. Parafin yağı ya da vazelin yağından tıpta mekanik yumuşatıcı olarak yararlanılır.
Parafinli boyalar, bir benzen ve white spirit denen bir çözücü karışımında çözülmüş parafinden oluşmuşlardır ve sıcakta (80 °C) kullanılmalıdırlar.

YAĞLI DİZİNİN DOYMUŞ HİDROKARBONLARI

Parafin sözcüğü, doymuş hidrokarbonlar bütününü de belirtir. Bunların arasında, özellikle düz (normal alkan-lar,- n-alkanlar, n-parafinler) ya da dallanmış (izoparafinler) olabilen al-kanlar, yani genel formülü n= 1,2,3, vb. olmak üzere CnH(2n + 2) olan halkasız doymuş hidrokarbonlar ve tek halkalı sikloalkanlar seçilirler. Parafinler, bileşenlerim oluşturdukları doğal karışımlardan (doğal gazlar, petrol yağı) ayırımlı damıtma yoluyla çıkarılırlar. 1 ve 4 arasındaki n için (metan, etan, propan, bütan), n-parafinler, olağan koşullarda gaz halindedirler. n değeri 5 ve 15 arasındaysa renksiz ve devingen sıvılar, bu sayının ötesindeyse katı maddelerdir (bu durumda genel olarak “parafin” adı verilen karışımın görüntüsüne sahiptirler). Bunlar tepkime gücü düşük maddelerdir. Krakingleri (ısıl, katalitik ya da buharlı) parafin ve olefin karışımları verir. Hidrokarbonların denetimli yükseltgenmesi, kimi kez sanayide bu yolla hazırlanan asitlere yol açar. Parafinler, patlamalı motorlarda kullanılan yakıtların da bileşenleridirler; parafinlerin yanmasıyla oluşan şiddetli bir ısı açığa çıkışı, bunların, evlerde ısıtma aracı olarak da kullanımlarını sağlar.

Yorum yazın