Nötrleştirme nedir – Nötrleştirme tepkimesi

NÖTÜRLEŞTİRME i. (nötürleştirmek’ ten nötürleştir-me). Kim. Bazlar ve asitler, «nötür tuzlar» denilen bazı tuzlar vererek birleştikleri zaman, bu baz ve asitlere has tepkimelerin ortadan kalkmasına yol açan etki.

— Petr. Nötürleştirme indisi, asitliği ölçülecek gazyağı, yağ veya bitüm gibi bir petrol ürününün 100 sm3’ünü nötürleştirmek için gereken miligram cinsinden potasyum hidroksit miktarı. Eşanl. ASlTLîK İNDİSİ.

— Yağlı mad. . Bir yağdaki serbest yağ asitlerinin yok edilmesi. (Bk. ANSİKL.) || Nötürleştirme hamuru, nötürleştirme işlemi sonunda meydana gelen sabun, nötür yağ ve bazı yabancı maddeler karışımı: Çok çabuk bozulan ve hemen niayalaşan nötürleştirme hamuru, çoğu zaman hidrok-lorik veya sülfürik asit etkisiyle yağ asitlerine dönüştürülür.

— ANSiKL. Yağlı mad. Nötürleştirme, genellikle güçlü bir alkali etkisiyle yapılır. Yağ asitlerinin alkaliyle birleşmesinden elde edilen sabunda bir miktar nötür yağ bulunur ve bu sabun nötürleştirme hamuru’nu meydana getirir. Akıtma veya santrifüj işlemleriyle hamurdan ayrılan nötür >ağ, saf su ile yıkanarak içindeki sabun kalıntılarından temizlenir. Asitliği fazla olan yağlara (hurma, pirina yağları) alkalilerle nötürleştirme işlemi uygulanamadığı için, bu tür yağlar, ya bir eritici eşliğinde (belli sıcaklık şartlarında kullanılan alkol), ya su buharıyle sürükleme me-toduyle (özellikle Wecker metodu) veya yüksek sıcaklıkta, bir katalizör eşliğinde geliserol katıldıktan sonra yeniden ester-leştirme işlemleriyle işlenir. (L)

NÖTÜRLEŞTİRMEK ettrg. f. (nötürleş-mek’ten nötürleş-tir-mek). Kim. Nötür hale getirmek. (LM)

Yorum yazın