Nitroselüloz nedir

NİTROSELÜLOZ i. (fr. nitrocellulose* -dan). Kim. Selülozun nitrat esteri; kâğıt yapımında kullanılan pamuk veya odun hamuru şeklindeki selüloz üzerine nitrik ve sülfürik asit karışımının etkimesiyle elde edilir.

— ANSiKL. Selülozun nitrolanma derecesi, elde edilmesi istenen ürüne göre çok değişir, üretim her biri için özel şartlarda yapılır. Nitroselüloz barut yapımında kullanılır ve bu durumda piroksil, piroksilin veya pamuk barut adlarını alır. Bu madde, 1847’de Basel’de C. Schönbein tarafmdan keşfedilmiştir. Düşük derecede nitrolan-mış selüloz, bir alkol ve eter karışımında veya asetonda çözünerek, vernik, laka ve kolodyonlann yapımında kullanılır. Vernik yapımında, uygun çözücü özellikleri olan bir tek maddeyle yetinilmez, kurudukları zaman bileşimde kalarak verniğe gerekli yumuşaklığı ve parlaklığı veren çeşitli çözücülerin karışımı tercih edilir. Bazı uygulamaları sanayi yönünden gelişme gösterdiği halde (selüloit ve sunî ipek), kolay tutuşup hızla yanan maddeler oldukları i-çin selüloit üretiminde kullanımları iyiden iyiye kısıtlanmış, sunî ipekte ise tamamen vaz geçilmiştir. (L)

Yorum yazın