Nitrobenzen

NITROBENZEN i. (fr. introbenzene). Kim Benzen’in Co He — NO2 formülündeki nitrolu türevi.

— ANSİKL. Nitrobenzen, saniyede, benzenin dumanlı nitrik asitle veya âdi nitrik asit sülfürik asit karışımıyle soğukta işlenmesinden elde edilir. Çok saf olduğu zaman renksiz, fakat genellikle sarı renkte, 1,208 yoğunluğunda bir yağdır; 209° C’ta kaynar ve donduktan sonra 5,7° C’ta erir. Suda çözünmez, organik çözücülerle karışabilir. Aromatik nitrolu* türevlerin ilk örneğidir.
Nitrobenzen, boyarmadde sanayiinin önemli bir hammaddesidir. Hidroklorik asit eşliğinde demirle indirgenerek anilin verir, çinko ve sodyum hidroksitle hidrojenlenme ürünü olan hidrazobenzen aracılığıyle ben-zidin’in hazırlanmasında kullanılır. Dumanlı sülfonitrik karışımıyle yeniden nitrola-nan nitrobenzen, meta-nitranilin ve meta-fenilendiamin’in hazırlanmasında kullanılan meta-dinitrobenzen’t dönüşür. Nitrobenzen, yükseltgenme etkeni olan füksin’in elde edilmesinde ve parfümeride «mirban esansı» adiyle kullanılır.

Simetrik trinitrobenzen iyi bir patlayıcıdır, fakat benzenin doğrudan doğruya nitrolan-masıyle elde edilemez. (L)

Yorum yazın