Nitratlı patlayıcı maddeler

Bugünkü nitratlı patlayıcı maddeler, 1885’te Favier’nin tasarladığı patlayıcı maddelerden türemiştir; Favier’nin hazırladığı patlayıcılar, az nitrolanmış veya hiç nitrolanmamış bir hidrokarbona bağlanan sodyum veya amonyum nitrattan meydana geliyordu. İlk ateşlemeye karşı çok hassas olmadıkları için fişeklere daha hassas başka bir patlayıcı maddenin de birlikte doldurulması gerekiyordu. Sonradan bu patlayıcılar geliştirildi; bugün bütün patlayıcı maddeler, bazen başka maddeler de (odun talaşı, toz alüminyum v.b.) katılarak, dinitronaftalin, tolit veya pentolit’e bağlanmış amonyum nitrattan yapılır. Bileşime giren bütün maddeler ağır değirmen taşlarında öğütülerek kullanılmağa hazır hale getirilir. Hem ucuz, hem de darbe ve aleve fazla hassas olmayan bu patlayıcı maddeler, ilk ateşlemeden sonra çok iyi patlar. (L)

Yorum yazın