Nikel kaplama nedir nasıl yapılır

Nikel kaplama. 1841’de Roolz’un ilk denemelerinden sonra sanayide uygulanmağa başlanan elektrolitik nikel kaplama, her boyutta demir, çelik parçaların, bakır, çinko ve hafif alUminyum alaşımlarının kaplanmasında kullanılır. Alaşımlardaki temel madene göre yüzey hazırlığı farklı olmakla beraber, nikel kaplama her zaman itina isteyen bir işlemdir.

Bugün kullanılan nikel kaplama banyolarında, litrede 250-350 gr nikel sülfat, 25-40 gr nikel klorür, 20-40 gr borik asit bulunur. Çalışma sıcaklığı 35 ile 60°C arasında değişir, akım şiddeti 2 ile 6 A/dm2’-dir. Böylece, otomobillerin, makine sanayiinin, ev eşya ve âletlerinin çelik akşamının kaplanması için ince bir nikel tabakası elde edilir. Tuzlu, bazik ve asit ortamların aşındırıcı etkisine karşı parçaların korunması için, yeterli kalınlıkta (bakır üzerinde en az 8 ile 10, çelik üzerinde 15) bir nikel tabakası gerekir. Sert nikel çökeltisi amonyum klorür ve borik asit katılmış, 50°C’ta tutulan bir nikel sülfat banyosu ve şiddeti 5 A/dm2’yi geçmeyen bir elektrik akimiyle elde edilir; klasik banyolarda Vickers sertliği 150 ile 200 arasında oynadığı halde, sert nikel kaplama, ile elde edilen Vickers sertliği 500’e ulaşır. Bu sert nikel kaplamalar, aşındırıcı ortamda kullanılacak parçaların kromla kaplanmasında astar olarak uygulanır. Bu arada, parlak nikel kaplama büyük bir gelişme göstermiştir; çünkü, mekanik parlatma^ işlemlerine başvurmadan, doğrudan doğruya elektrolizle düzgün bir kaplama elde edilmesini sağlar, bu teknik, krom ve rodyum kaplama gibi en son yüzey kaplamalarında astar vazifesi gördüğü için ayrıca çok kullanışlıdır. Parlaklık, elektroliz banyosuna «parlatıcı» denilen maddelerin katılmasıyle sağlanır.

Kimyasal nikel kaplama, çeşitli nikel tuzlarıyle hazırlanmış bir çözelti içine parçanın batırılmasıyle yapılır ve pek kalın olmayan, dekoratif bir kaplama elde edilir. Birkaç yıldan beri, özellikle demir veya bakır parçalara ve alüminyumlu alaşımlara uygulanan yeni bir kimysal nikel kaplama usulü ortaya atılmıştır: parça, içinde bir nikel tuzu bulunan sıcak bir banyoya batırılır; nikel tuzu, bir katalizör ile bir dengeleyicinin eşliğinde bir alkali hipofosfit tarafından indirgenir ve parçanın yüzeyinde, yüzde 6 fosforlu sert bir nikel alaşımı birikir.

Yorum yazın