Naylon nedir

NAYLON i. (tes. edil. ad). Temel maddesi poliamit reçinesi olan döküm maddesi. (NYLON şeklinde de yazılır.) || Mec. Sahte: Naylon fatura.

— ANSİKL. Kim. Naylon, 1938’de amerikan şirketi Du Pont de Nemours tarafından gerçekleştirildi. Bir naylon ipliği, Paralel olarak sıralanmış çizgisel dev moleküllerden meydana gelir. Bu dev moleküllerin her biri «süperpoliamitler» grubundandır. Naylon, çok sayıda adipik asit molekülü ile eşit sayıda heksametilendiamin molekülü arasından su moleküllerinin peş peşe ayrılmasıyle meydana gelir; zincirde, … NH — (CH2) c- NH — CO — (CH2) 4

— CO… halkası devirli olarak tekrarlanır. Naylon, esnek ve çok sağlam (milimetre kareye 55 ile 60 kg) iplikler meydana getirir. Havaya ve organik maddeleri bozan etkenlere karşı çok dayanıklıdır; ancak 230°C’a doğru erir. Dokumacılıkta ipek yerine kullanılmasından başka, naylonun çok çeşitli uygulama alanları vardır: kimya sanayiinde filtreler, balıkçılıkta olta, cerrahide dikiş ipliği, fırça kılı, raket telleri v.b. (L)

Yorum yazın