NAFTİLAMİN

NAFTİLAMİN i. (fr. naphtylamine). Kim. Naftalen’den türeyen C10H7 — NH2 formülündeki amin.

— ANSİKL. a ve 3 naftilaminler, sanayide ayrı usullerle elde edilir: birincisi, a-nit-ronaftalin’in indirgenmesiyle, İkincisi de 3 naftol’ün otoklavda amonyakla işlenmesiyle hazırlanır. Her ikisi de saf halde renksiz olan, fakat havada çok çabuk kararan katilardır. özellikleri bakımından anilin’e benzerler.

a – naftilamin, 50°C’ta erir, 300 °C’ta kaynar ve çok pis bir koku çıkarır, a – nafti-lamin asit sülfatı, ısı etkisiyle naftionik aside dönüşür, a-naftilamin ve naftilamin -sülfonik asitler, bordo veya siyah renkteki, birçok azo boyarmaddenin elde edilmesinde kullanılır. Oksazinik bir boya olan nil mavisi’nin ¿emel maddesidir; a-naftol da a-naftilamin’den elde edilir.

^-naftilamin, 112°C’ta erir, 294°C’ta kaynar. Saf haldeyken kokusuzdur, p-naftila-min ve sülfonlu türevleri, boyarmadde sanayiinde kullanılır. (L)

Yorum yazın