Müreksit

MÜREKSİT i. (fr. murexide). amonyum pürpürat’a verilen ad.

— ANSİKL. Mürekşit, bir amonyak tuzunun aloksantine etkimesiyle veya aloksan’-m, amonyak eşliğinde üramil’e etkimesiyle meydana gelir. Seyreltik nitrik asitle yükselt-genen ürik asit aloksantin verdiği için bu iki maddeden hareket ederek de müreksit elde edilebilir (karakteristik tepkime). Müreksit, suda koyu kırmızı bir renk vererek çözünen yeşü billûrlar meydana getirir. Eskiden boyarmadde olarak kullanılırdı.

Yorum yazın